HOME

 

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is niet verplicht om zijn pensioen onder te brengen bij een professionele verzekeraar. Een DGA kan zijn pensioen ook in eigen beheer houden. Daarnaast is een DGA werknemer en aandeelhouder tegelijk. In zijn hoedanigheid als aandeelhouder beslist hij over zijn eigen pensioenvoorziening als werknemer. Het al of niet in eigen beheer onderbrengen van het pensioen vraagt om een bewuste keuze.

Van Caspel Pensioenadvies kan ondersteunen bij het ontwerpen van de pensioenregeling van de DGA. Hierbij geven wij advies over de invulling en uitvoering van de pensioenregeling: eigen beheer, verzekeren, pensioen BV of een combinatie van deze uitvoeringsmogelijkheden. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de accountant (of de belastingadviseur). Tevens kan de accountant bij ons terecht voor het scannen en optimaliseren van bestaande regelingen.

De accountant en/of de fiscale adviseur voor de DGA en wordt steeds vaker om advies gevraagd als het gaat om pensioenvoorzieningen. Parate materiekennis is hierbij vereist. Kennis die in veel gevallen slechts beperkt aanwezig is. Maar de cliënt verwacht wel de deskundigheid van de accountant. Om die reden ondersteunt Van Caspel Pensioenadvies graag de accountant en/of de belastingadviseur bij het vinden van de best passende oplossing.

Van Caspel Pensioenadvies is graag die partner die de accountant en/of de belastingadviseur bijstaat met gedegen kennis op het gebied van DGA-pensioenen. Van Caspel Pensioenadvies verzorgt o.a. berekeningen die betrekking hebben op het pensioen in eigen beheer (DGA), berekeningen van de juiste overdrachtswaarde conform fiscale eisen en het verzorgen van de daarbij noodzakelijke overdrachtsovereenkomst en financieringsovereenkomst, het verzorgen van stamrechtovereenkomsten bij ontslagvergoedingen en bij het omzetten van stakingswinst in lijfrente.

Verder kunnen verschillende soorten berekeningen en andere diensten op fiscaal pensioengebied door ons worden uitgevoerd, bijvoorbeeld:

  • actuariële berekeningen
  • eigen beheerberekeningen
  • berekenen van lijfrente- stamrechtverplichtingen
  • behandelen van bezwaarschriften met betrekking tot stamrechten en pensioenen
  • voeren van procedures met betrekking stamrechten en pensioenen

Tevens verzorgen wij nieuwe pensioenbrieven en notulen na aanpassing van regelingen.